DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SMPN 1 KAUMAN PONOROGO

  1. Daftar Tenaga Pendidik dan Kependidikan
NO NAMA/NIP JENIS KELAMIN PENDIDIKAN JABATAN
1. Siswanto, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19690517 199703 1 012

L S-2 / Pend. IPS Kepala Sekolah
2. Nur Chomariyah,S.Pd.

NIP. 19590819 198102 2 002

P S-1 / BIN Kepala Perpustakaan
3. H. Sulistyo, S.Pd.

NIP. 19631125 198403 1 007

L S-1 / BIN Guru
4. Yekti Mardi Rahayu BA.

NIP. 19601205 198403 2 007

P D-3 / BIN Guru
5. Sanggar Tranggono, S.Pd.

NIP. 19611206 198412 1 003

L S-1 / BING Guru
6. Henny Indra Setyawati, S.Pd.

NIP. 19631122 198512 2 002

P S-1 / IPS Guru
7. Hj. Nurul Aini Setyawati

NIP. 19641231 198702 2 009

P D-3 / MTK Guru
8. Anjar Rokhani, S.Pd.

NIP. 19621016 198903 2 006

P S-1 / MTK Guru
9. K. Iswandi, S.Pd,.M.Pd.

NIP. 19620405 199003 1 009

L S-2/ BIN Wakasek Bidang Humas & Sarpras
10. Suwito, S.Pd.

NIP. 19640909 198703 1 013

L S-1 / SENI Guru
11. Soimin, S.Pd.

NIP. 19630724 198901 1 002

L S-1 / BIN Guru
12. H. Nur Anwar, M.Pd.I

NIP. 19691010 199703 1 010

 

L S-2/ Managemen Pendidikan Islam Wakasek Bidang Kesiswaan
13. Wagimun, BA.

NIP. 19620416 199003 1 011

L D-3/BK Guru
14. Suhadi, S.Pd

NIP. 19690730 199703 1003

L S1/IPS Staf Kurikulum
15. Dra. Sri Mustikowati

NIP.19680613 199802 2 003

P S1/IPA Guru
16. Dyah Pusporini, S.Pd.

NIP. 19660805 199503 2 003

P S-1 / BIN Guru
17. Arif Cahyono, S.Pd.

NIP. 19630527 198403 1 005

L S-1 / Penjas Guru
18. Sofyan Jauhari, S.Ag.

NIP. 19710719 199802 1 003

L S-1 / PAI Guru
19. Sri Winih Lestari, S.Pd.

NIP. 19740524 199903 2 007

P S-1 / IPA Guru
20. Lamiatin, S.Pd.

NIP. 19720822 199903 2 001

P S-1 / IPA Guru
21. Rumini, S.Pd.

NIP. 19640607 198602 2 004

P S-1 / IPS Guru
22. Sri Supatmi, S.Pd.

NIP. 19750420 199702 2 002

P S-1 / IPS Guru
23. Drs. Sunardiono

NIP. 19680729 200701 1 019

L S-1 / Penjas Wakasek
24. Yulia Tri Astutie, S.Pd.

NIP. 19700730 200701 2 009

P S-1 / MTK Guru
25. Nuryaqin, S.Pd.

NIP. 19710313 200801 1 010

L S-1 / BING Guru
26. Ninik Susilowati, S.Pd.

NIP. 19780715 200801 2 034

P S-1 / Bahasa Jawa Guru
27. Sulistyaningsih, S.Ag.

NIP. 19690926 200801 2 010

 

P S-1 / PAI Guru
28. Sri Isnaini, S.Pd.

NIP. 19731217 200801 2 005

P S-1 / MTK Guru
29. Bambang Orbandi H., S.Pd.

NIP. 19670913 200801 1 005

L S-1 / IPS Guru
30. Tri Ida Rohayati, S.Pd.

NIP. 19800223 200801 2 018

P S-1 / IPA Guru
31. Siti Asiyah, S.Pd.

NIP. 19670930 200801 2 010

P S-1 / BING Guru
32. Andi Setiawan, S.Pd.

NIP. 19810222 200604 1 016

L S-1 / IPS Guru
33. Moh. Ridlo Cahyono, S.Pd.

NIP. 19750921 200903 1 001

L S-1 / MTK Guru
34. Laminem, S.Pd.

NIP. 19690917 200701 2 016

P S-1 / BIN Guru
35. Ika Maryati, S.Psi.

NIP. 19860227 201001 2 022

P S-1 / Psikologi Guru
36. Farida Hariana, S.Pd.

NIP. 19690109 200701 2 017

P S-1 / BING Guru
37. Sri Wahyu Ekowati, S.Pd.

P S-1 / Pkn GTT
38. Nur Asriana S., S.Pd.

P S-1 / Seni GTT
39. Wiji Rahayu S.

NIP. 19631228 200604 2 004

P SMA Statistisi Pengadministrasi
40. Suparno

NIP. 19671210 200701 1 018

L SMA Penjaga Sekolah
41. Suyono

NIP. 19660503 200701 1 019

L SMA Penjaga Sekolah
42. Slamet, S.Pd.

NIP. 19750305 201001 1 003

 

L S-1 / Penjas Staf TU
43. Teguh Wiyono

NIP. 19810505 201406 1 006

L SMK Pustakawan
44. Yuhana Dewi Satriani, SE.

P S-1 / Ekonomi Staf TU
45. Budi Jatmiko

L S-1 / Penjas Penjaga Sekolah
46. Swasono Ari Yuswantoro, S.AP.

L S-1 / SAP Staf TU
47. Lina Retnowati

P S-1 Tenaga Perpustakaan
48. Agung Febry Handaka

L SMA Penjaga Sekolah
49. Yuli Witono

L S-1 / Penjas Staf TU